www.thaizone.com
หน้าหลัก arrow ประวัติความเป็นมา
25 ต.ค. 2020 09:41น.
 
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประวัติภ.จว.เพชรบุรี
พื้นที่รับผิดชอบ
ผู้บังคับบัญชา
กองร้อยควบคุมฝูงชน
รวมลิงค์ตำรวจ
เกี่ยวกับจังหวัดเพชรบุรี
แหล่งท่องเที่ยว
เรื่องน่ารู้
เรื่องน่าอ่าน
ห้องสมุดกฎหมาย
สถานภาพทั่วไป
อาชญากรรมและการป้องกัน
การจัดการความรู้ ภ.จว.เพชรบุรี
ประชุมความมั่นคงจังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ในสังกัด ภ.จว.เพชรบุรี
รวมรูปกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
Download เอกสาร
ผู้ดูแลระบบ
ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.1 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.2 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.3 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.4 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.5 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.6 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.7 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.8 ภ.จว.เพชรบุรี
>>งานสอบสวน ภ.จว.เพชรบุรี

pp.jpg - 10.53 Kb
สภ.เมืองเพชรบุรี
สภ.เขาย้อย
สภ.ชะอำ
สภ.ท่ายาง
สภ.บ้านแหลม
สภ.หนองหญ้าปล้อง
สภ.แก่งกระจาน
สภ.บ้านลาด
สภ.หาดเจ้าสำราญ
สภ.ท่าไม้รวก
สภ.ไร้สะท้อน
สภ.หนองจอก
สภ.บางตะบูน

E-cop เพชรบุรี(intranet)
polis (intranet)

E-Inspector

 

- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ปราบปรามโจรกรรมรถฯ
- ส่งกำลังบำรุง
- กองทะเบียนพล
- กองนิติการ
- กองบัญชาการ ปปส.
- กองบัญชาฯสอบสวนกลาง
- กองบัญชาการ ตชด.
- กองปราบปราม
- ตำรวจนครบาล
- กองวินัย 
- ศูนย์เทคโนโลยีสารกลาง 
- กองสารนิเทศ
- กองบัญชาการศึกษา
- กองสวัสดิการ
- สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

- งานพัฒนาบุคคลฯอต.
ตรวจสอบ SMS

ศูนย์ข้อมูลมหาดไทย

ตรวจสอบทะเบียนราษฎร์

59112.jpg - 32.16 Kb

ประวัติความเป็นมา

 Image

 ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี นั้นแต่เดิมไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่าเริ่มก่อสร้างเมื่อใด แต่จากการสอบถามคนรุ่นเก่า และตรวจสอบเอกสารที่มีอยู่ พอได้ความว่า อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีเดิมตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของที่ทำการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเพชรบุรีในปัจจุบัน ตัวอาคารเป็นเรือนแถวไม้ชั้นเดียว ยกพื้นสูง สร้างในปี พ.ศ.2483 มี พันตำรวจตรีเยื้อน แพทย์สมาน ดำรงตำแหน่ง ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดฯ ในปี พ.ศ.2504 และ พ.ศ.2505 กรมตำรวจได้ปรับเลื่อนยศผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดจากพันตำรวจตรีเป็นชั้นยศพันตำรวจโท และจากพันตำรวจโท เป็นชั้นยศพันตำรวจเอก ตามลำดับ ต่อมากรมตำรวจได้จัดสรรตัวบุคคลสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้มาดำรงตำแหน่งผู้กำกับการฯ อีกหลายท่าน ดังนี้

 

พ.ต.ต.หลวง เจน นิสัยโยธี

พ.ศ.2484 - 2486

พ.ต.ต.วาส บุรรัตน์

พ.ศ.2486 - 2488

พ.ต.ต.ม.ล.แถม ปัทมสิงห์

พ.ศ.2488 - 2491

พ.ต.ต.สุดสงวน ตัณสถิตย์

พ.ศ.2491 - 2493

พ.ต.ต.เผด็จ โรจน์ประดิษฐ

พ.ศ.2494 - 2495

พ.ต.ต.สรศักดิ์ วณีสอน

พ.ศ.2495 - 2497

พ.ต.ต.พยุง เพ็ชรไทย

พ.ศ.2497 - 2497

พ.ต.ต.อุดม เศาธบุตร

พ.ศ.2497 - 2499

พ.ต.ต.เจิดศักดิ์ ตุงคะศิริ

พ.ศ.2499 - 2501

พ.ต.ต.ระคน อักษรนันทน์ 

พ.ศ.2501 - 2504

พ.ต.ท.ตรึก สุทธิ์จิตต์

พ.ศ.2501 - 2504

พ.ต.อ.สมโภช โอปนพันธุ์

พ.ศ.2505 - 2507

พ.ต.อ.ธำรง หุตะกมล

พ.ศ.2507 - 2510

พ.ต.อ.ระคน อักษรนันทน์

พ.ศ.2510 - 2511

พ.ต.อ.วิชา มหาสุคนธ์ 

พ.ศ.2511 - 2512

พ.ต.อ.สุรเสน วีระขจร

พ.ศ.2512 - 2514

                  ในปี พ.ศ.2514 เป็นสมัยที่ พันตำรวจเอกสุระเสน วีระขจร ดำรงตำแหน่งเป็นผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการแห่งใหม่ จึงได้ย้ายมาก่อสร้างในที่ดินแปลงปัจจุบันซึ่งเป็นที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เนื้อที่จำนวน 11 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 439,600 บาท และมีผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดฯ ชั้นยศพันตำรวจเอก ต่อมาอีกหลายท่าน ดังนี้

พ.ต.อ.สาโรจน์ ลีตบุตร

พ.ศ. 2514 - 2514

พ.ต.อ.พยนต์ ผลประไพ

พ.ศ. 2514 - 2515

พ.ต.อ.ปรีชา พรรคพิบูลย์

พ.ศ. 2515 - 2517

พ.ต.อ.กฤช สังข์ทรัพย์

พ.ศ. 2517 - 2518

พ.ต.อ.สมบุญ โพธิ์ผล

พ.ศ. 2518 - 2521

พ.ต.อ.ณรงค์ วิทยารัก

พ.ศ. 2521 - 2523

พ.ต.อ.เนรมิต คล้ายมณี

พ.ศ. 2523 - 2526

พ.ต.อ.ธรรมนิตย์ ปิตะนีละบุตร

พ.ศ. 2523 - 2526

พ.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำนงค์

พ.ศ. 2526 - 2530

พ.ต.อ.วรพจน์ ประชาเดชะ

พ.ศ. 2530 - 2531

พ.ต.อ.สมฤทธิ์ ยังปรีดา

พ.ศ. 2531 - 2533

พ.ต.อ.เริงธรรม เชื้อแก้ว

พ.ศ. 2533 - 2534

พ.ต.อ.พิสิทธิ์ คำแน่น

พ.ศ. 2534 - 2537

  ต่อมาในปี พ.ศ.2537 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2537 เปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเป็นรองผู้บังคับการหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัด โดยมี พันตำรวจเอกหม่อมหลวง จีระพันธ์ กฤดากร เป็นผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวคนแรก และต่อมาในปี 2539 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะรองผู้บังคับการหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัด  เป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ซึ่ง พลตำรวจตรีหม่อมหลวง จีระพันธ์ กฤดากร เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีคนแรก แต่ปี พ.ศ.2539 เป็นต้นมา โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการ ดังนี้ 

พล.ต.ต.ม.ล.จีระพันธ์  กฤดาก

พ.ศ.2539 - 2541

พล.ต.ต.นริศ  แก้วสวาท

พ.ศ.2541 - 2543

พล.ต.ต.สมพงษ์  อิ่มสบาย

พ.ศ.2543 - 2544

พล.ต.ต.ธนสิทธิ์  สุนทรวิภาต

พ.ศ.2544 - 2546

พล.ต.ต.วราวุธ  พุกประยูร

พ.ศ.2546 - 2548

พล.ต.ต.คเชนทร์   คชพลายุกต์

พ.ศ.2548 - 2551

 พล.ต.ต.วิรัช  วัชรขจร

พ.ศ.2551 - 2555

 พล.ต.ต.พีรชาติ  รื่นเริง

พ.ศ.2555 - 2557

 พล.ต.ต.วิชาญญ์วัชร์  บริรักษ์กุล

พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน

 

 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 23 มิ.ย. 2015 12:23น. )
 
Top! Top!