www.thaizone.com
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
หน้าหลัก arrow ฝอ.1 ภ.จว.เพชรบุรี
20 เม.ย. 2019 02:07น.
 
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประวัติภ.จว.เพชรบุรี
พื้นที่รับผิดชอบ
ผู้บังคับบัญชา
กองร้อยควบคุมฝูงชน
รวมลิงค์ตำรวจ
เกี่ยวกับจังหวัดเพชรบุรี
แหล่งท่องเที่ยว
เรื่องน่ารู้
เรื่องน่าอ่าน
ห้องสมุดกฎหมาย
สถานภาพทั่วไป
อาชญากรรมและการป้องกัน
การจัดการความรู้ ภ.จว.เพชรบุรี
ประชุมความมั่นคงจังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ในสังกัด ภ.จว.เพชรบุรี
รวมรูปกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
Download เอกสาร
ผู้ดูแลระบบ
ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.1 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.2 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.3 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.4 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.5 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.6 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.7 ภ.จว.เพชรบุรี
>>งานสอบสวน ภ.จว.เพชรบุรี
>> ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191

pp.jpg - 10.53 Kb
สภ.เมืองเพชรบุรี
สภ.เขาย้อย
สภ.ชะอำ
สภ.ท่ายาง
สภ.บ้านแหลม
สภ.หนองหญ้าปล้อง
สภ.แก่งกระจาน
สภ.บ้านลาด
สภ.หาดเจ้าสำราญ
สภ.ท่าไม้รวก
สภ.ไร้สะท้อน
สภ.หนองจอก
สภ.บางตะบูน

E-cop เพชรบุรี(intranet)
polis (intranet)

E-Inspector

 

- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ปราบปรามโจรกรรมรถฯ
- ส่งกำลังบำรุง
- กองทะเบียนพล
- กองนิติการ
- กองบัญชาการ ปปส.
- กองบัญชาฯสอบสวนกลาง
- กองบัญชาการ ตชด.
- กองปราบปราม
- ตำรวจนครบาล
- กองวินัย 
- ศูนย์เทคโนโลยีสารกลาง 
- กองสารนิเทศ
- กองบัญชาการศึกษา
- กองสวัสดิการ
- สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

- งานพัฒนาบุคคลฯอต.
ตรวจสอบ SMS

ศูนย์ข้อมูลมหาดไทย

ตรวจสอบทะเบียนราษฎร์
1599.jpg - 165.47 Kb

ฝอ.1 ภ.จว.เพชรบุรี

ฝอ.1 ภ.จว.เพชรบุรี  ( ธุรการและกำลังพล ) มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานอำนวการและงานเลขานุการ งานศึกษาอบรม งานบันทึก ตรวจสอบควบคุมและรายงานข้อมูลสถานภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบดังกล่าวกับฐานข้อมูลกำลังพลกลางขอสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลสถานภาพกำลังพลในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ประจำ ฝอ.1 ภ.จว.เพชรบุรี

sopida new.jpg - 13.81 Kb
พ.ต.ท.หญิง โสภิดา  ชูอินทร์
สว.ฝอ.1 ภ.จว.เพชรบุรี


peung.jpg - 14.06 Kb

ร.ต.อ.หญิง ผาณิต  หวานมาก
รอง สว.ฝอ.1 ภ.จว.เพชรบุรี

 


 


tanade.jpg - 23.58 Kb
ด.ต.ธเนศ  เสถียร
ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.เมืองเพชรบุรี
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.1

tuy.jpg - 15.24 Kb
ด.ต.หญิง สุรภีร์  สิงห์น้อมเกล้า
ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเพชรบุรี
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.1

kanok.jpg - 24.66 Kb
ด.ต.กนก  ดีเซ็น
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่ายาง
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.1

wattanan.jpg - 17.45 Kb
ด.ต.หญิง วรรธนันท์  บัวแก้ว
ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.เมืองเพชรบุรี
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.1

wan.jpg - 14.16 Kb
จ.ส.ต.หญิง พิชญ์สิณี  อรุณโรจน์รังษี
ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.เพชรบุรี 

ton.jpg - 15.81 Kb
ส.ต.อ.ไพชยนต์  มีทรัพย์
ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.เพชรบุรี

arm.jpg - 15.74 Kb
ส.ต.ต.เชาวัศ  พุ่มจิต
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองหญ้าปล้อง
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.1

dew.jpg - 14.02 Kb
ส.ต.ต.ศรสิทธิ์  หินเก่า
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าไม้รวก
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.1


   
  
  
  

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 20 ต.ค. 2017 15:31น. )
 
Top! Top!