www.thaizone.com
หน้าหลัก arrow ฝอ.4 ภ.จว.เพชรบุรี
25 ต.ค. 2020 09:53น.
 
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประวัติภ.จว.เพชรบุรี
พื้นที่รับผิดชอบ
ผู้บังคับบัญชา
กองร้อยควบคุมฝูงชน
รวมลิงค์ตำรวจ
เกี่ยวกับจังหวัดเพชรบุรี
แหล่งท่องเที่ยว
เรื่องน่ารู้
เรื่องน่าอ่าน
ห้องสมุดกฎหมาย
สถานภาพทั่วไป
อาชญากรรมและการป้องกัน
การจัดการความรู้ ภ.จว.เพชรบุรี
ประชุมความมั่นคงจังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ในสังกัด ภ.จว.เพชรบุรี
รวมรูปกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
Download เอกสาร
ผู้ดูแลระบบ
ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.1 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.2 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.3 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.4 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.5 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.6 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.7 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.8 ภ.จว.เพชรบุรี
>>งานสอบสวน ภ.จว.เพชรบุรี

pp.jpg - 10.53 Kb
สภ.เมืองเพชรบุรี
สภ.เขาย้อย
สภ.ชะอำ
สภ.ท่ายาง
สภ.บ้านแหลม
สภ.หนองหญ้าปล้อง
สภ.แก่งกระจาน
สภ.บ้านลาด
สภ.หาดเจ้าสำราญ
สภ.ท่าไม้รวก
สภ.ไร้สะท้อน
สภ.หนองจอก
สภ.บางตะบูน

E-cop เพชรบุรี(intranet)
polis (intranet)

E-Inspector

 

- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ปราบปรามโจรกรรมรถฯ
- ส่งกำลังบำรุง
- กองทะเบียนพล
- กองนิติการ
- กองบัญชาการ ปปส.
- กองบัญชาฯสอบสวนกลาง
- กองบัญชาการ ตชด.
- กองปราบปราม
- ตำรวจนครบาล
- กองวินัย 
- ศูนย์เทคโนโลยีสารกลาง 
- กองสารนิเทศ
- กองบัญชาการศึกษา
- กองสวัสดิการ
- สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

- งานพัฒนาบุคคลฯอต.
ตรวจสอบ SMS

ศูนย์ข้อมูลมหาดไทย

ตรวจสอบทะเบียนราษฎร์

59112.jpg - 32.16 Kb

ฝอ.4 ภ.จว.เพชรบุรี

ฝอ.4 ภ.จว.เพชรบุรี  ( งานส่งกำลังบำรุง ) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนโครงการ ตรวจสอบ จัดทำ สถานภาพ พัสดุ สิ่งของหลวง กำหนดความต้องการพัสดุ จัดหาพัสดุให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหา ควบคุม แจกจ่าย ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุสิ่งของหลวงทุกประเภท การดำเนินการด้านโยธาธิการและควบคุมที่ดินสิ่งปลูกสร้างของ ภ.จว.เพชรบุรีและหน่วยงานในสังกัดและดำเนินการด้านพัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร อาคาร สถานที่และอื่นๆที่ใช้ในราชการ


เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ประจำ ฝอ.4 ภ.จว.เพชรบุรี

chan.jpg - 22.82 Kb
พ.ต.ท.เชน  จันทิพย์วงษ์
สว.ฝอ.4 ภ.จว.เพชรบุรี


Image
ร.ต.อ.หญิง วิทชุดา  จันทร์หอม
รอง สว.ฝอ.4 ภ.จว.เพชรบุรี 

Image
ร.ต.อ.รังษี  ร่มโพธิ์
รอง สว.(อก.) ฝอ.ภ.จว.เพชรบุรี

Image
ร.ต.ต.วัฒนกิจ  บัวงาม
รอง สว.(ป.) สภ.เมืองเพชรบุรี
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.4

 
Image
ด.ต.หญิง สุมาพร  จุลพรรณ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองเพชรบุรี 
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.4
Image
ส.ต.ท.ณัฐพล  หอมเสมอ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แก่งกระจาน
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.4 
Image
ส.ต.ต.พายุพล  โสภาลุน
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาย้อย
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.4 
 
 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 12 มี.ค. 2020 15:39น. )
 
Top! Top!