www.thaizone.com
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
หน้าหลัก arrow ฝอ.4 ภ.จว.เพชรบุรี
20 เม.ย. 2019 02:02น.
 
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประวัติภ.จว.เพชรบุรี
พื้นที่รับผิดชอบ
ผู้บังคับบัญชา
กองร้อยควบคุมฝูงชน
รวมลิงค์ตำรวจ
เกี่ยวกับจังหวัดเพชรบุรี
แหล่งท่องเที่ยว
เรื่องน่ารู้
เรื่องน่าอ่าน
ห้องสมุดกฎหมาย
สถานภาพทั่วไป
อาชญากรรมและการป้องกัน
การจัดการความรู้ ภ.จว.เพชรบุรี
ประชุมความมั่นคงจังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ในสังกัด ภ.จว.เพชรบุรี
รวมรูปกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
Download เอกสาร
ผู้ดูแลระบบ
ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.1 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.2 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.3 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.4 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.5 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.6 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.7 ภ.จว.เพชรบุรี
>>งานสอบสวน ภ.จว.เพชรบุรี
>> ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191

pp.jpg - 10.53 Kb
สภ.เมืองเพชรบุรี
สภ.เขาย้อย
สภ.ชะอำ
สภ.ท่ายาง
สภ.บ้านแหลม
สภ.หนองหญ้าปล้อง
สภ.แก่งกระจาน
สภ.บ้านลาด
สภ.หาดเจ้าสำราญ
สภ.ท่าไม้รวก
สภ.ไร้สะท้อน
สภ.หนองจอก
สภ.บางตะบูน

E-cop เพชรบุรี(intranet)
polis (intranet)

E-Inspector

 

- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ปราบปรามโจรกรรมรถฯ
- ส่งกำลังบำรุง
- กองทะเบียนพล
- กองนิติการ
- กองบัญชาการ ปปส.
- กองบัญชาฯสอบสวนกลาง
- กองบัญชาการ ตชด.
- กองปราบปราม
- ตำรวจนครบาล
- กองวินัย 
- ศูนย์เทคโนโลยีสารกลาง 
- กองสารนิเทศ
- กองบัญชาการศึกษา
- กองสวัสดิการ
- สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

- งานพัฒนาบุคคลฯอต.
ตรวจสอบ SMS

ศูนย์ข้อมูลมหาดไทย

ตรวจสอบทะเบียนราษฎร์
1599.jpg - 165.47 Kb

ฝอ.4 ภ.จว.เพชรบุรี

ฝอ.4 ภ.จว.เพชรบุรี  ( งานส่งกำลังบำรุง ) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนโครงการ ตรวจสอบ จัดทำ สถานภาพ พัสดุ สิ่งของหลวง กำหนดความต้องการพัสดุ จัดหาพัสดุให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหา ควบคุม แจกจ่าย ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุสิ่งของหลวงทุกประเภท การดำเนินการด้านโยธาธิการและควบคุมที่ดินสิ่งปลูกสร้างของ ภ.จว.เพชรบุรีและหน่วยงานในสังกัดและดำเนินการด้านพัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร อาคาร สถานที่และอื่นๆที่ใช้ในราชการ


เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ประจำ ฝอ.4 ภ.จว.เพชรบุรี

chean.jpg - 22.82 Kb
พ.ต.ท.เชน  จันทิพย์วงษ์
สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบุรี

somsak sri.jpg - 14.98 Kb
ร.ต.อ.สมศักดิ์  ศรีจันทร์
รอง สว.ฝอ.4 ภ.จว.เพชรบุรี

witchuda4.jpg - 14.85 Kb
ร.ต.อ.หญิง วิทชุดา  จันทร์หอม
รอง สว.ฝอ.4 ภ.จว.เพชรบุรี 

rangsri.jpg - 15.35 Kb
ร.ต.ท.รังษี  ร่มโพธิ์
รอง สว.(อก.) ฝอ.ภ.จว.เพชรบุรี

wattanakit4.jpg - 17.86 Kb
ร.ต.ต.วัฒนกิจ  บัวงาม
รอง สว.(ป.) สภ.เมืองเพชรบุรี
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.4

 
tasana4.jpg - 11.51 Kb
ด.ต.หญิง ทัศนา  สีฟ้า
ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.เพชรบุรี

rangsan.jpg - 14.94 Kb
ด.ต.รังสรรค์  อ่วมจันทร์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองเพชรบุรี
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.4
rose.jpg - 12.98 Kb
จ.ส.ต.หญิง สุมาพร  จุลพรรณ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองเพชรบุรี 
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.4
park.jpg - 13.25 Kb
ส.ต.ต.ณัฐพล  หอมเสมอ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แก่งกระจาน
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.4 
 kamol4.jpg - 15.79 Kb
ส.ต.ต.กมล  สุทธิพร
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แก่งกระจาน
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.4
 
 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 06 พ.ย. 2017 11:27น. )
 
Top! Top!