www.thaizone.com
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
หน้าหลัก arrow ฝอ.5 ภ.จว.เพชรบุรี
20 เม.ย. 2019 01:56น.
 
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประวัติภ.จว.เพชรบุรี
พื้นที่รับผิดชอบ
ผู้บังคับบัญชา
กองร้อยควบคุมฝูงชน
รวมลิงค์ตำรวจ
เกี่ยวกับจังหวัดเพชรบุรี
แหล่งท่องเที่ยว
เรื่องน่ารู้
เรื่องน่าอ่าน
ห้องสมุดกฎหมาย
สถานภาพทั่วไป
อาชญากรรมและการป้องกัน
การจัดการความรู้ ภ.จว.เพชรบุรี
ประชุมความมั่นคงจังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ในสังกัด ภ.จว.เพชรบุรี
รวมรูปกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
Download เอกสาร
ผู้ดูแลระบบ
ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.1 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.2 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.3 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.4 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.5 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.6 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.7 ภ.จว.เพชรบุรี
>>งานสอบสวน ภ.จว.เพชรบุรี
>> ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191

pp.jpg - 10.53 Kb
สภ.เมืองเพชรบุรี
สภ.เขาย้อย
สภ.ชะอำ
สภ.ท่ายาง
สภ.บ้านแหลม
สภ.หนองหญ้าปล้อง
สภ.แก่งกระจาน
สภ.บ้านลาด
สภ.หาดเจ้าสำราญ
สภ.ท่าไม้รวก
สภ.ไร้สะท้อน
สภ.หนองจอก
สภ.บางตะบูน

E-cop เพชรบุรี(intranet)
polis (intranet)

E-Inspector

 

- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ปราบปรามโจรกรรมรถฯ
- ส่งกำลังบำรุง
- กองทะเบียนพล
- กองนิติการ
- กองบัญชาการ ปปส.
- กองบัญชาฯสอบสวนกลาง
- กองบัญชาการ ตชด.
- กองปราบปราม
- ตำรวจนครบาล
- กองวินัย 
- ศูนย์เทคโนโลยีสารกลาง 
- กองสารนิเทศ
- กองบัญชาการศึกษา
- กองสวัสดิการ
- สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

- งานพัฒนาบุคคลฯอต.
ตรวจสอบ SMS

ศูนย์ข้อมูลมหาดไทย

ตรวจสอบทะเบียนราษฎร์
1599.jpg - 165.47 Kb

ฝอ.5 ภ.จว.เพชรบุรี

 

ฝอ.5 ภ.จว.เพชรบุรี  ( งานป้องกันปราบปราม/กิจการต่างประเทศ ) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ รวมถึงงานที่เกี่ยวกับการแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และทุกภาคส่วนของสังคม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีต่อสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป งานวิเทศสัมพันธ์ การติดต่อประสานงานการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีกับหน่วยงานตำรวจหรือองค์การต่างประเทศ และการดำเนินการเกี่ยวกับการไปศึกษาอบรมและดูงานหรือเดินทางไปต่างประเทศ


เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ประจำ ฝอ.5 ภ.จว.เพชรบุรี

chamnan.jpg - 18.24 Kb
พ.ต.ท.ชำนาญ  น้อยบุตร
สว.ฝอ.5 ภ.จว.เพชรบุรี

sao5.jpg - 15.77 Kb
ร.ต.อ.หญิง ศิริพรรณี  พนมศิริ
รอง สว.ฝอ.5 ภ.จว.เพชรบุรีwarayute5.jpg - 29.01 Kb
ร.ต.อ.วรายุทธ  พุ่มเจริญ
รอง สว.ฝอ.5 ภ.จว.เพชรบุรีsirinuth5.jpg - 15.80 Kb
ร.ต.ท.หญิง สิรินุช  พิกุลทอง
รอง สว.ฝอ.5 ภ.จว.เพชรบุรี 


 

 

assadeth5.jpg - 29.76 Kb
ด.ต.อัศม์เดช  อุประ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่ายาง
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.5

sikarin5.jpg - 14.91 Kb
จ.ส.ต.หญิง ศิขริน  กิ่งทอง
ผบ.หมู่.(อก.) สภ.เขาย้อย
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.5

pun5.jpg - 31.07 Kb
ส.ต.ต.นิรุตติ์  สุวรรณบุตร
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองหญ้าปล้อง
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.5

flim5.jpg - 30.97 Kb
ส.ต.ต.สุรวัช  ตั้งวงศ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองหญ้าปล้อง
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.5

 

 

 

 

 

 
  
  
  
 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 31 ต.ค. 2017 13:59น. )
 
Top! Top!