www.thaizone.com
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
หน้าหลัก arrow ฝอ.6 ภ.จว.เพชรบุรี
26 ก.ย. 2018 04:08น.
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประวัติภ.จว.เพชรบุรี
พื้นที่รับผิดชอบ
ผู้บังคับบัญชา
กองร้อยควบคุมฝูงชน
รวมลิงค์ตำรวจ
เกี่ยวกับจังหวัดเพชรบุรี
แหล่งท่องเที่ยว
เรื่องน่ารู้
เรื่องน่าอ่าน
ห้องสมุดกฎหมาย
สถานภาพทั่วไป
อาชญากรรมและการป้องกัน
การจัดการความรู้ ภ.จว.เพชรบุรี
ประชุมความมั่นคงจังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ในสังกัด ภ.จว.เพชรบุรี
รวมรูปกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
Download เอกสาร
ผู้ดูแลระบบ
ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.1 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.2 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.3 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.4 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.5 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.6 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.7 ภ.จว.เพชรบุรี
>>งานสอบสวน ภ.จว.เพชรบุรี
>> ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191

pp.jpg - 10.53 Kb
สภ.เมืองเพชรบุรี
สภ.เขาย้อย
สภ.ชะอำ
สภ.ท่ายาง
สภ.บ้านแหลม
สภ.หนองหญ้าปล้อง
สภ.แก่งกระจาน
สภ.บ้านลาด
สภ.หาดเจ้าสำราญ
สภ.ท่าไม้รวก
สภ.ไร้สะท้อน
สภ.หนองจอก
สภ.บางตะบูน

E-cop เพชรบุรี(intranet)
polis (intranet)

E-Inspector

 

- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ปราบปรามโจรกรรมรถฯ
- ส่งกำลังบำรุง
- กองทะเบียนพล
- กองนิติการ
- กองบัญชาการ ปปส.
- กองบัญชาฯสอบสวนกลาง
- กองบัญชาการ ตชด.
- กองปราบปราม
- ตำรวจนครบาล
- กองวินัย 
- ศูนย์เทคโนโลยีสารกลาง 
- กองสารนิเทศ
- กองบัญชาการศึกษา
- กองสวัสดิการ
- สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

- งานพัฒนาบุคคลฯอต.
ตรวจสอบ SMS

ศูนย์ข้อมูลมหาดไทย

ตรวจสอบทะเบียนราษฎร์
ฝอ.6 ภ.จว.เพชรบุรี

 ฝอ.6 ภ.จว.เพชรบุรี  ( งบประมาณ / การเงิน ) มีหน้าทีรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการวิเคราะห์ จัดทำ จัดสรร บริหาร ติดตาม ประเมินผลงานด้านงบประมาณ ควบคุมงบประมาณของตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำงานด้านการจักทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีให้แก่หน่วยงานต่างๆในสังกัด จัดทำแผนการใช้จ่าย บัญชีเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินรางวัลและเงินอื่นๆของข้าราชการตำรวจ พนักงานและลูกจ้างที่เกี่ยวข้องในสังกัด


 

เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ประจำ ฝอ.6 ภ.จว.เพชรบุรี

tanyamon6.jpg - 12.32 Kb
พ.ต.ท.หญิง ธัญมน  อินทะนิน
สว.ฝอ.6 ภ.จว.เพชรบุรี
wannarat66.jpg - 19.11 Kb
ร.ต.อ.หญิง วรรณรัตน์  สุขประเสริฐ
รอง สว.ฝอ.6 ภ.จว.เพชรบุรี

supakron6.jpg - 13.38 Kb
ร.ต.อ.หญิง ศุภากร  พลอยปลื้ม
รอง สว.ฝอ.6 ภ.จว.เพชรบุรี


  

wirode6.jpg - 14.97 Kb
ร.ต.ท.วิโรจน์  จีนงาม
รอง สว.ธร.สภ.บ้านแหลม
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.6

thapakon6.jpg - 12.54 Kb
ร.ต.ต.ฐาปกรณ์  พุ่มจิตร
รอง สว.(อก.) ฝอ.ภ.จว.เพชรบุรี

anonglux66.jpg - 17.94 Kb
ร.ต.ต.หญิง อนงลักษณ์  สตางค์ทอง
รอง สว.(อก.) ฝอ.ภ.จว.เพชรบุรี


wanna6.jpg - 12.15 Kb
ด.ต.หญิง วรรณา ครองศักดิ์ศิลป์
ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.เพชรบุรี
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.6

ging6.jpg - 16.40 Kb
จ.ส.ต.หญิง รัตนาภรณ์  ชัยสุวรรณ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านแหลม
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.6

lux6.jpg - 12.07 Kb
จ.ส.ต.หญิง นงลักษณ์  เย็นใจ
ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.เพชรบุรี

jo6.jpg - 14.13 Kb
ส.ต.ต.ณรงค์ชัย  อู่ทอง
ผบ.หม่ (ป.) สภ.บ้านแหลม
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.6

fiat6.jpg - 26.95 Kb
ส.ต.ต.วศิน  พงษ์สุรียนันท์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แก่งกระจาน
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.6

guy6.jpg - 13.35 Kb
ส.ต.ต.ราชศักดิ์  เพ็ญศิริ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แก่งกระจาน
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.6
 
  
  
  
  
  

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 06 พ.ย. 2017 11:17น. )
Top! Top!