www.thaizone.com
หน้าหลัก arrow ฝอ.7 ภ.จว.เพชรบุรี
25 ต.ค. 2020 09:06น.
 
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประวัติภ.จว.เพชรบุรี
พื้นที่รับผิดชอบ
ผู้บังคับบัญชา
กองร้อยควบคุมฝูงชน
รวมลิงค์ตำรวจ
เกี่ยวกับจังหวัดเพชรบุรี
แหล่งท่องเที่ยว
เรื่องน่ารู้
เรื่องน่าอ่าน
ห้องสมุดกฎหมาย
สถานภาพทั่วไป
อาชญากรรมและการป้องกัน
การจัดการความรู้ ภ.จว.เพชรบุรี
ประชุมความมั่นคงจังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ในสังกัด ภ.จว.เพชรบุรี
รวมรูปกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
Download เอกสาร
ผู้ดูแลระบบ
ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.1 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.2 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.3 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.4 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.5 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.6 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.7 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.8 ภ.จว.เพชรบุรี
>>งานสอบสวน ภ.จว.เพชรบุรี

pp.jpg - 10.53 Kb
สภ.เมืองเพชรบุรี
สภ.เขาย้อย
สภ.ชะอำ
สภ.ท่ายาง
สภ.บ้านแหลม
สภ.หนองหญ้าปล้อง
สภ.แก่งกระจาน
สภ.บ้านลาด
สภ.หาดเจ้าสำราญ
สภ.ท่าไม้รวก
สภ.ไร้สะท้อน
สภ.หนองจอก
สภ.บางตะบูน

E-cop เพชรบุรี(intranet)
polis (intranet)

E-Inspector

 

- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ปราบปรามโจรกรรมรถฯ
- ส่งกำลังบำรุง
- กองทะเบียนพล
- กองนิติการ
- กองบัญชาการ ปปส.
- กองบัญชาฯสอบสวนกลาง
- กองบัญชาการ ตชด.
- กองปราบปราม
- ตำรวจนครบาล
- กองวินัย 
- ศูนย์เทคโนโลยีสารกลาง 
- กองสารนิเทศ
- กองบัญชาการศึกษา
- กองสวัสดิการ
- สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

- งานพัฒนาบุคคลฯอต.
ตรวจสอบ SMS

ศูนย์ข้อมูลมหาดไทย

ตรวจสอบทะเบียนราษฎร์

59112.jpg - 32.16 Kb

ฝอ.7 ภ.จว.เพชรบุรี

ฝอ.7 ภ.จว.เพชรบุรี  ( กฎหมาย / งานวินัย ) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับคำร้องเรียนที่ไม่เกี่ยวกับคดีอาญา ในส่วนที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและเรื่องที่กล่าวหาข้าราชการตำรวจในความรับผิดชอบว่ากระทำผิดวินัย ไม่ว่าจะร้องเรียนด้วยตนเองหรือร้องเรียนทางจดหมาย เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ สื่อสารสนเทศอื่นใดหรือหน่วยงานอื่นส่งมาและดำเนินการไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง จัดทำสถิติการร้องเรียนของข้าราชการตำรวจที่กระทำผิดวินัยหรือกระทำผิดคดีอาญา รวบรวมจัดเก็บเผยแพร่เสนอแนะในการแก้ไขและพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งตลอดจนประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดีในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษาแนะนำพิจารณา วินิจฉัย ตีความปัญหาข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งในส่วนที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ประจำ ฝอ.7 ภ.จว.เพชรบุรี

anuchat2.jpg - 16.72 Kb
พ.ต.ท. อนุชาติ  ธรรมวาสี
สว.ฝอ.7 ภ.จว.เพชรบุรี

Image

ร.ต.อ.นัทพล  จีนทอน
รอง สว.ฝอ.7 ภ.จว.เพชรบุรี

Image

ร.ต.อ.ตะวัน  ศรีสวัสดิ์
รอง สว.ฝอ.7 ภ.จว.เพชรบุรี


 

Image
ด.ต.จักรกฤษณ์  ทับยูง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองเพชรบุรี
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.7

Image
ด.ต.หญิง จิราภรณ์  พูลพิพัฒน์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองเพชรบุรี
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.7

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 12 มี.ค. 2020 14:58น. )
 
Top! Top!