www.thaizone.com
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
หน้าหลัก arrow ฝอ.7 ภ.จว.เพชรบุรี
19 ก.พ. 2020 17:08น.
 
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประวัติภ.จว.เพชรบุรี
พื้นที่รับผิดชอบ
ผู้บังคับบัญชา
กองร้อยควบคุมฝูงชน
รวมลิงค์ตำรวจ
เกี่ยวกับจังหวัดเพชรบุรี
แหล่งท่องเที่ยว
เรื่องน่ารู้
เรื่องน่าอ่าน
ห้องสมุดกฎหมาย
สถานภาพทั่วไป
อาชญากรรมและการป้องกัน
การจัดการความรู้ ภ.จว.เพชรบุรี
ประชุมความมั่นคงจังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ในสังกัด ภ.จว.เพชรบุรี
รวมรูปกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
Download เอกสาร
ผู้ดูแลระบบ
ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.1 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.2 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.3 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.4 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.5 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.6 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.7 ภ.จว.เพชรบุรี
>>งานสอบสวน ภ.จว.เพชรบุรี

pp.jpg - 10.53 Kb
สภ.เมืองเพชรบุรี
สภ.เขาย้อย
สภ.ชะอำ
สภ.ท่ายาง
สภ.บ้านแหลม
สภ.หนองหญ้าปล้อง
สภ.แก่งกระจาน
สภ.บ้านลาด
สภ.หาดเจ้าสำราญ
สภ.ท่าไม้รวก
สภ.ไร้สะท้อน
สภ.หนองจอก
สภ.บางตะบูน

E-cop เพชรบุรี(intranet)
polis (intranet)

E-Inspector

 

- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ปราบปรามโจรกรรมรถฯ
- ส่งกำลังบำรุง
- กองทะเบียนพล
- กองนิติการ
- กองบัญชาการ ปปส.
- กองบัญชาฯสอบสวนกลาง
- กองบัญชาการ ตชด.
- กองปราบปราม
- ตำรวจนครบาล
- กองวินัย 
- ศูนย์เทคโนโลยีสารกลาง 
- กองสารนิเทศ
- กองบัญชาการศึกษา
- กองสวัสดิการ
- สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

- งานพัฒนาบุคคลฯอต.
ตรวจสอบ SMS

ศูนย์ข้อมูลมหาดไทย

ตรวจสอบทะเบียนราษฎร์
59112.jpg - 32.16 Kb

ฝอ.7 ภ.จว.เพชรบุรี

ฝอ.7 ภ.จว.เพชรบุรี  ( กฎหมาย / งานวินัย ) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับคำร้องเรียนที่ไม่เกี่ยวกับคดีอาญา ในส่วนที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและเรื่องที่กล่าวหาข้าราชการตำรวจในความรับผิดชอบว่ากระทำผิดวินัย ไม่ว่าจะร้องเรียนด้วยตนเองหรือร้องเรียนทางจดหมาย เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ สื่อสารสนเทศอื่นใดหรือหน่วยงานอื่นส่งมาและดำเนินการไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง จัดทำสถิติการร้องเรียนของข้าราชการตำรวจที่กระทำผิดวินัยหรือกระทำผิดคดีอาญา รวบรวมจัดเก็บเผยแพร่เสนอแนะในการแก้ไขและพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งตลอดจนประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดีในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษาแนะนำพิจารณา วินิจฉัย ตีความปัญหาข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งในส่วนที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ประจำ ฝอ.7 ภ.จว.เพชรบุรี

anuchat2.jpg - 16.72 Kb
พ.ต.ท. อนุชาติ  ธรรมวาสี
สว.ฝอ.7 ภ.จว.เพชรบุรี

Image

ร.ต.อ.ตะวัน  ศรีสวัสดิ์
รอง สว.ฝอ.7 ภ.จว.เพชรบุรี


 

Image
ด.ต.จักรกฤษณ์  ทับยูง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองเพชรบุรี
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.7

Image
ด.ต.หญิง จิราภรณ์  พูลพิพัฒน์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองเพชรบุรี
ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.7

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 14 ก.ค. 2019 10:22น. )
 
Top! Top!