www.thaizone.com
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
หน้าหลัก arrow งานสอบสวน ภ.จว.เพชรบุรี
20 เม.ย. 2019 02:07น.
 
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประวัติภ.จว.เพชรบุรี
พื้นที่รับผิดชอบ
ผู้บังคับบัญชา
กองร้อยควบคุมฝูงชน
รวมลิงค์ตำรวจ
เกี่ยวกับจังหวัดเพชรบุรี
แหล่งท่องเที่ยว
เรื่องน่ารู้
เรื่องน่าอ่าน
ห้องสมุดกฎหมาย
สถานภาพทั่วไป
อาชญากรรมและการป้องกัน
การจัดการความรู้ ภ.จว.เพชรบุรี
ประชุมความมั่นคงจังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ในสังกัด ภ.จว.เพชรบุรี
รวมรูปกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
Download เอกสาร
ผู้ดูแลระบบ
ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.1 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.2 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.3 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.4 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.5 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.6 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.7 ภ.จว.เพชรบุรี
>>งานสอบสวน ภ.จว.เพชรบุรี
>> ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191

pp.jpg - 10.53 Kb
สภ.เมืองเพชรบุรี
สภ.เขาย้อย
สภ.ชะอำ
สภ.ท่ายาง
สภ.บ้านแหลม
สภ.หนองหญ้าปล้อง
สภ.แก่งกระจาน
สภ.บ้านลาด
สภ.หาดเจ้าสำราญ
สภ.ท่าไม้รวก
สภ.ไร้สะท้อน
สภ.หนองจอก
สภ.บางตะบูน

E-cop เพชรบุรี(intranet)
polis (intranet)

E-Inspector

 

- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ปราบปรามโจรกรรมรถฯ
- ส่งกำลังบำรุง
- กองทะเบียนพล
- กองนิติการ
- กองบัญชาการ ปปส.
- กองบัญชาฯสอบสวนกลาง
- กองบัญชาการ ตชด.
- กองปราบปราม
- ตำรวจนครบาล
- กองวินัย 
- ศูนย์เทคโนโลยีสารกลาง 
- กองสารนิเทศ
- กองบัญชาการศึกษา
- กองสวัสดิการ
- สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

- งานพัฒนาบุคคลฯอต.
ตรวจสอบ SMS

ศูนย์ข้อมูลมหาดไทย

ตรวจสอบทะเบียนราษฎร์
1599.jpg - 165.47 Kb

งานสอบสวน ภ.จว.เพชรบุรี

งานสอบสวน ภ.จว.เพชรบุรี  มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการด้านการสอบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดอาญาทั้งหลายรวมทั้งการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในเขตอำนาจการรับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ตรวจพิจารณาสำนวนคดีอาญา แก้ไขปัญหา กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีและสถานีตำรวจภูธรในจังหวัด


เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ประจำ งานสอบสวน ภ.จว.เพชรบุรี

chatchai8.jpg - 15.76 Kb
พ.ต.อ.ฉัตรชัย  แป้นดวงเนตร
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.เพชรบุรี


prad8.jpg - 27.61 Kb
พ.ต.อ.ปรัชญ์  ออกบัว
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนฯพ.ต.อ.ประมินทร์  ชวดคำ
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนฯพ.ต.อ.ธีระเดช  เดชศิริ
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนฯ

prajakwit8.jpg - 30.29 Kb
พ.ต.อ.ประจักษ์วิช  สว่างยิ่ง
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนฯ

tanakit8.jpg - 13.70 Kb
พ.ต.อ.ธนกฤติ  ธำรงคณานนท์
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนฯพ.ต.อ.สนธยา  ดีหะสิงห์
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนฯ
sutam8.jpg - 16.28 Kb
พ.ต.ท.สุธรรม  ป้อมสีทอง
รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนฯ


พ.ต.ท.รณรงค์  ชื่นจิตร
สว.(สอบสวน) สภ.เขาย้อย
ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานสอบสวนฯ
tagoon8.jpg - 13.70 Kb
ร.ต.อ.ฐากูร  โชคพินพง
รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนฯ

somchai8.jpg - 27.60 Kb
ร.ต.ท.สมชาย  จงเจตจำนง
รอง สว.(นิติกร) กลุ่มงานสอบสวนฯ

bunyat8.jpg - 27.61 Kb
รอง สว.(ป.) สภ.บ้านลาด
ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานสอบสวนฯ 

aumnouy8.jpg - 27.96 Kb
ร.ต.ท.อำนวย  บัวประคอง
รอง สว.(ป.) สภ.เขาย้อย
ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานสอบสวนฯ


manoontam8.jpg - 19.37 Kb
ด.ต.มนูธรรม  สวนสายหยุด
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่ายาง
ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานสอบสวนฯ

 


 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 31 ต.ค. 2017 14:04น. )
 
Top! Top!