www.thaizone.com
หน้าหลัก arrow งานสอบสวน ภ.จว.เพชรบุรี
25 ต.ค. 2020 10:00น.
 
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประวัติภ.จว.เพชรบุรี
พื้นที่รับผิดชอบ
ผู้บังคับบัญชา
กองร้อยควบคุมฝูงชน
รวมลิงค์ตำรวจ
เกี่ยวกับจังหวัดเพชรบุรี
แหล่งท่องเที่ยว
เรื่องน่ารู้
เรื่องน่าอ่าน
ห้องสมุดกฎหมาย
สถานภาพทั่วไป
อาชญากรรมและการป้องกัน
การจัดการความรู้ ภ.จว.เพชรบุรี
ประชุมความมั่นคงจังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ในสังกัด ภ.จว.เพชรบุรี
รวมรูปกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
Download เอกสาร
ผู้ดูแลระบบ
ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.1 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.2 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.3 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.4 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.5 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.6 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.7 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.8 ภ.จว.เพชรบุรี
>>งานสอบสวน ภ.จว.เพชรบุรี

pp.jpg - 10.53 Kb
สภ.เมืองเพชรบุรี
สภ.เขาย้อย
สภ.ชะอำ
สภ.ท่ายาง
สภ.บ้านแหลม
สภ.หนองหญ้าปล้อง
สภ.แก่งกระจาน
สภ.บ้านลาด
สภ.หาดเจ้าสำราญ
สภ.ท่าไม้รวก
สภ.ไร้สะท้อน
สภ.หนองจอก
สภ.บางตะบูน

E-cop เพชรบุรี(intranet)
polis (intranet)

E-Inspector

 

- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ปราบปรามโจรกรรมรถฯ
- ส่งกำลังบำรุง
- กองทะเบียนพล
- กองนิติการ
- กองบัญชาการ ปปส.
- กองบัญชาฯสอบสวนกลาง
- กองบัญชาการ ตชด.
- กองปราบปราม
- ตำรวจนครบาล
- กองวินัย 
- ศูนย์เทคโนโลยีสารกลาง 
- กองสารนิเทศ
- กองบัญชาการศึกษา
- กองสวัสดิการ
- สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

- งานพัฒนาบุคคลฯอต.
ตรวจสอบ SMS

ศูนย์ข้อมูลมหาดไทย

ตรวจสอบทะเบียนราษฎร์

59112.jpg - 32.16 Kb

งานสอบสวน ภ.จว.เพชรบุรี

งานสอบสวน ภ.จว.เพชรบุรี  มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการด้านการสอบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดอาญาทั้งหลายรวมทั้งการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในเขตอำนาจการรับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ตรวจพิจารณาสำนวนคดีอาญา แก้ไขปัญหา กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีและสถานีตำรวจภูธรในจังหวัด


เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ประจำ งานสอบสวน ภ.จว.เพชรบุรี

chatchai2.jpg - 15.76 Kb
พ.ต.อ.ฉัตรชัย  แป้นดวงเนตร
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.เพชรบุรีพ.ต.อ.อนันต์  ชูสวัสดิ์
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนฯพ.ต.อ.ธีระเดช  เดชศิริ
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนฯพ.ต.อ.ธนกฤติ  ธำรงคณานนท์
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนฯ


พ.ต.อ.อรัญ  โตยิ่ง
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนฯ


พ.ต.อ.ประจักษ์วิช  สว่างยิ่ง
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนฯ


พ.ต.ท.สุธรรม  ป้อมสีทอง
รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนฯ
ร.ต.อ.สมชาย  จงเจตจำนง
รอง สว.(นิติกร) กลุ่มงานสอบสวนฯ


ร.ต.อ.ฐากูร  โชคพินพง
รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนฯ


ร.ต.ท.อำนวย  บัวประคอง
รอง สว.(ป.) สภ.เขาย้อย
ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานสอบสวนฯ 


ด.ต.มนูธรรม  สวนสายหยุด
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่ายาง
ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานสอบสวนฯส.ต.ต.จิรวุฒิ  ป้อมสีทอง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองเพชรบุรี
ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานสอบสวนฯ

 


 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 10 ก.ค. 2019 14:39น. )
 
Top! Top!