www.thaizone.com
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
หน้าหลัก arrow เรื่องทั่วไป arrow ในมุมมืดของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
25 พ.ค. 2018 23:48น.
 
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประวัติภ.จว.เพชรบุรี
พื้นที่รับผิดชอบ
ผู้บังคับบัญชา
กองร้อยควบคุมฝูงชน
รวมลิงค์ตำรวจ
เกี่ยวกับจังหวัดเพชรบุรี
แหล่งท่องเที่ยว
เรื่องน่ารู้
เรื่องน่าอ่าน
ห้องสมุดกฎหมาย
สถานภาพทั่วไป
อาชญากรรมและการป้องกัน
การจัดการความรู้ ภ.จว.เพชรบุรี
ประชุมความมั่นคงจังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ในสังกัด ภ.จว.เพชรบุรี
รวมรูปกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
Download เอกสาร
ผู้ดูแลระบบ
ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.1 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.2 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.3 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.4 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.5 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.6 ภ.จว.เพชรบุรี
>>ฝอ.7 ภ.จว.เพชรบุรี
>>งานสอบสวน ภ.จว.เพชรบุรี
>> ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191

pp.jpg - 10.53 Kb
สภ.เมืองเพชรบุรี
สภ.เขาย้อย
สภ.ชะอำ
สภ.ท่ายาง
สภ.บ้านแหลม
สภ.หนองหญ้าปล้อง
สภ.แก่งกระจาน
สภ.บ้านลาด
สภ.หาดเจ้าสำราญ
สภ.ท่าไม้รวก
สภ.ไร้สะท้อน
สภ.หนองจอก
สภ.บางตะบูน

E-cop เพชรบุรี(intranet)
polis (intranet)

E-Inspector

 

- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ปราบปรามโจรกรรมรถฯ
- ส่งกำลังบำรุง
- กองทะเบียนพล
- กองนิติการ
- กองบัญชาการ ปปส.
- กองบัญชาฯสอบสวนกลาง
- กองบัญชาการ ตชด.
- กองปราบปราม
- ตำรวจนครบาล
- กองวินัย 
- ศูนย์เทคโนโลยีสารกลาง 
- กองสารนิเทศ
- กองบัญชาการศึกษา
- กองสวัสดิการ
- สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

- งานพัฒนาบุคคลฯอต.
ตรวจสอบ SMS

ศูนย์ข้อมูลมหาดไทย

ตรวจสอบทะเบียนราษฎร์
ในมุมมืดของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

                                                                                                 
  ในมุมมืดของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (
computer-related crime))
                                                                                                                                                      

         ต้องยอมรับกันโดยดุษฎีว่า คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ดิจิตอลกลาย เป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตImage ประจำวันของผู้คนในศตวรรษที่ 21 และก็ต้องยอมรับกันอีกข้อหนึ่งว่า เมื่อมีด้านสว่างของคุณประโยชน์จากคอมพิวเตอร์  ย่อมมีด้านมืดที่อาชญากรได้อาศัยคอมพิวเตอร์ในการสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ใช้อื่นๆ   ต่อไปนี้  จะเป็นตัวอย่างด้านมืดของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์   ด้วยหวังว่าสุจริตชน ที่รับรู้ รับทราบ จะเพิ่มความระมัดระวัง  ไม่พลัดหลงเข้าไปในมุมมืดเช่นนั้น

ความเป็นมา

              แนวคิดและการศึกษาเรื่องอาชญากรรมคอมพิวเตอร์  มีรากฐานมาจากผลการศึกษาและรายงานของ  D.B.Parker,  S.Nycum and S.S.Oűra  แห่งสถาบันวิจัยแสตนด์ฟอร์ด  แคลิฟอร์เนีย  ชื่อ  “ Computer Abuse “ เมื่อปี 1973  ต่อมาได้มีการปรับปรุงและนำเสนอในปี 1979 และ ปี 1989   โดยวางกรอบการศึกษาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ใน 3 สถานะคือ    คอมพิวเตอร์ในฐานะที่เป็นตัวต้นเหตุ(subject) ของการกระทำผิด, ในฐานะที่เป็นวัตถุ(object)แห่งการกระทำผิด หรือ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการกระทำผิด   ซึ่งแบบจำลองแนวคิดดังกล่าว  ถือว่า(regard) อาชญากรรมคอมพิวเตอร์คือการกระทำที่ต้องตามตามกฎหมาย และหรือตามหลักนิติศาสตร์  ซึ่ง (ก) เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารโดยตัวของมันเอง  (ข) เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการกระทำผิด หรือ (ค) เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ตามปกติธรรมดา โดยมีเจตนาที่จะก่ออาชญากรรมอื่นๆ    ด้วยเหตุนี้  คอมพิวเตอร์จึงอยู่ในฐานะที่เป็นแหล่งรวมพยานหลักฐานทางดิจิตอลอีกอย่างหนึ่งด้วย

รูปแบบของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

Image            คอมพิวเตอร์ในฐานที่เป็นตัวต้นเหตุในการก่ออาชญากรรม  ส่วนใหญ่จะมีเป้าหมายการโจมตีอยู่ที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ได้แก่ การทำลายระบบความมั่นคงและทำลายความราบรื่นของระบบคอมพิวเตอร์,  การโจรกรรมบริการด้านโทรคมนาคม และบริการทางด้านคอมพิวเตอร์โดยการใช้เทคนิคการ hack   { เช่น การเข้าระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต,  การทำลายโค้ดและรหัสผ่าน,  การโคลนนิ่งดิจิตอล, การ skim บัตรเครดิตและอื่นๆ }  การโจมตีแบบ DoS  { Denial-of-Service  เป็นการระดมคำร้องขอเข้าระบบหรือเว็บไซต์ในเวลาเดียวกันในปริมาณมากจนระบบไม่อาจให้บริการได้ เกิดสะดุดของการทำงานของสายไฟเบอร์ออปติค ระบบหยุดชะงัก }  การแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์ เมื่อ 20 ปี ที่ผ่านมา  ซึ่งในปัจจุบันพบการแพร่ระบาดของหนอนไวรัสสองชนิดที่สำคัญ  คือชนิดแรกเป็นหนอนไวรัสที่ออกแบบมาเพื่อโจมตีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของบริษัทที่ได้รับความนิยมมากซึ่งประมาณกันว่ามีถึงสิบล้านเครื่องทั่วโลก  และชนิดที่สองคือหนอนไวรัสที่ออกแบบมาเพื่อโจมตีโปรแกรมประยุกต์เพื่อความปลอดภัยระดับสูงซึ่งใช้ในฐานปฏิบัติการเพียงไม่กี่หมื่นฐานทั่วโลก

             คอมพิวเตอร์ในฐานที่เป็นวัตถุแห่งการกระทำผิด  ได้แก่  การลักลอบเข้าถึงฐานข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต,  การโจมตี ทำลายข้อมูล ทั้งในระดับที่สามารถกู้คืนได้  ไปจนถึงระดับที่ไม่อาจกู้คืนได้  รวมถึงการทำลายอุปกรณ์การเก็บรักษาไฟล์ข้อมูลด้วย

            คอมพิวเตอร์ในฐานที่เป็นเครื่องมือ  หรืออุปกรณ์ในการกระทำผิด  ได้แก่  การดัดแปลงข้อมูลของคนอื่น,  การทำลายหรือเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บไซต์ของคนอื่น,  การใช้คอมพิวเตอร์ในการปลอมแปลงเอกสาร หรือเงินตรา ซึ่งมีความละเอียดปราณีต และแนบเนียนเหมือนจริง, การใช้คอมพิวเตอร์ในการโจรกรรมข้อมูล เช่นการจารกรรมในแวดวงอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้ข้อมูลลับที่เป็นลิขสิทธิ์, การโจรกรรมทรัพย์สินทางปัญญา, การโจรกรรมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล  รวมถึง การบุกรุก  ละเมิดความเป็นส่วนตัว  ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ของคนอื่น

            รูปแบบของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์มีหลายประเภท   ประเภทที่เกี่ยวเนื่องกับการโจรกรรมทางเศรษฐกิจ  ได้แก่  การ hack  เข้าระบบธนาคารหรือสถาบันการเงิน, การฉ้อโกงด้วยการโอนย้ายเงินผ่านระบบอิเลคทรอนิคส์,  การฟอกเงินและการหลบหนีภาษี   ประเภทที่พบมากคือ การฉ้อโกงในซื้อขาย, การประมูลสินค้า ทางทีวี และทางอินเตอร์เน็ต  ซึ่งในสหรัฐอเมริกามีการฉ้อโกงประเภทนี้สูงถึง   61%  ของการร้องเรียนเกี่ยวกับการฉ้อโกงทั้งหมดในปี 2003

           “phishing”  หรือ “spoof spam” เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการโจรกรรมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล   โดยอาชญากรจะสร้างเว็บไซต์ลง(spoof website)  หรือส่ง  spoof  email  ถึงผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่ไม่รู้เรื่องรู้รวม  ให้หลงเชื่อว่าเป็นเว็บไซต์ของธนาคาร หรือองค์กรที่น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งหากผู้หลงเชื่อติดต่อและให้ข้อมูลสำคัญของตนเองเช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคาร, หนังสือเดินทาง, วันเดือนปีเกิด, ที่อยู่, ใบอนุญาตขับขี่ ฯ  ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้โดยอาชญากร หรือถูกนำไปขายให้บุคคลที่สามต่อไป

             รูปแบบอาชญากรรมอื่นๆที่พบเห็นได้แก่  การข่มขู่  กรรโชกว่าจะเปิดเผยข้อมูลที่เจ้าของสงวนสิทธิ์  หรือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลให้คนอื่นได้รับรู้   หรือการข่มขู่ว่าจะทำลายระบบ หรือทำลายฐานข้อมูล  การรบกวน รังควาญแบบอื่นๆ เช่น  การหมิ่นประมาท  การใส่ร้ายป้ายสี  อ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งมีการสืบสวนติดตามจับกุมได้จำนวนมาก

             อาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับความบันเทิง ซึ่งมีคอมพิวเตอร์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย  รวมถึงข้อถกเถียงเกี่ยวกับวัตถุที่เป็นอัตรายและผิดกฎหมาย  คือการเผยแพร่ภาพเด็กในลักษณะที่เป็นสื่อลามกอนาจาร   ซึ่งนานาชาติก็ให้ความห่วงในเรื่องนี้  แม้ว่าจะปรากฎเรื่องนี้มาหลายสิบปีแล้ว  แต่ในปี 1980  ได้มีการเติบโตของการเผยแพร่ภาพเด็กในลักษณะลามาอนาจารผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ทั้งในระบบ เว็บไซต์, Usenetnewsgroup, Internet Relay Chat(IRC) และ peer-to-peer(P2P)   การแพร่ข่าวสารในเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก(child sex tour)  โดยใช้ระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ในการแลกเปลี่ยนข่าวสารและการโอนเงินระหว่างกัน   ซึ่งเข้าข่ายเป็นการค้าให้กับกลุ่มผู้มีรสนิยมมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก   และมีความเชื่อมโยงกับอาชญากรที่เป็นองค์กรข้ามชาติ  นอกจากนี้ยังมีการแพร่สื่อโฆษณาและสิ่งที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังระหว่างกลุ่มชน, เชื่อชาติ และเผ่าพันธ์อีกด้วย

           เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา นานาชาติได้เพิ่มความสนใจมากขึ้นในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มก่อการร้ายและอินเตอร์เน็ต   มีข้อบ่งชี้ว่า  อินเตอร์เน็ตถูกใช้เพื่ออำนวยการทางการเงินของกลุ่มก่อการร้าย, ใช้เป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์เพื่อการวางแผนและปฏิบัติการก่อการร้าย, ใช้ในการเผยแพร่คำชวนเชื่อหาแนวร่วม  หาสมาชิกใหม่  ผ่านอินเตอร์เน็ต

              ในหลายปีที่ผ่านมา  ได้มีความพยายามแก้ไขปรับปรุงระบบการส่งข้อมูลผ่านเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น  ซึ่งยุคใหม่ของ  Quantum Cryptography (การแปลงข้อมูลให้เป็นรหัสที่คนอื่นอ่านไม่ได้  แล้วส่งผ่านระบบไฟเบอร์ออปติก หรือเครือข่ายไร้สาย ซึ่งผู้รับต้องแปลงรหัสให้กลับเป็นข้อความปกติก่อน จึงจะเข้าใจ) ได้ถูกนำมาใช้ในวงกว้าง  ซึ่งเกิดประโยชน์อย่างมากกับภาคธุรกิจและ e-commerce แต่มันก็เป็นประโยชน์กับอาชญากรเช่นกัน  นอกจากนี้ เทคโนโยลีที่ใช้ระหว่างผู้ใช้สองฝ่ายภายใต้ระบบการแปลงรหัส ( steganography ) ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบเครือข่ายแบบ peer-to-peer  โดยมีระบบรหัสผ่านอย่างเข้มงวดนั้น เป็นการตรวจสอบการเข้าถึงระบบของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องที่มีความปลอดภัยในระดับสูง   ซึ่งถือว่าเป็นด้านสว่างของการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีประโยชน์และมีความปลอดภัย  แต่ก็มีด้านมืดอยู่ด้วยเสมอ  คือกลุ่มอาชญากรก็ได้ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นที่หลบซ่อน  ปิดบัง การติดต่อสื่อสารภายในกลุ่ม หรือใช้เผยแพร่ข่าวสาร   สิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ  อีกด้วย

กรณีตัวอย่างของอาชญากรคอมพิวเตอร์Image

1. ชาวเมืองเมลเบอร์น  ออสเตรเลีย  จำนวนสองคน  ได้ส่งอีเมล์ จำนวน 6-7 ล้านฉบับ และ post ข้อความบนกระดานข่าวอิเลคทรอนิคส์ จำนวนมาก เพื่อเข้าร่วมซื้อหุ้นบริษัทสัญชาติอเมริกาที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์  NASDAQ ซึ่งตั้งอยู่ใน สหรัฐอเมริกา   โดยวิธีการใช้ชื่อปลอมและส่งอ้อมผ่านผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตรายที่สาม  แจ้งราคาซื้อหุ้นสูงขึ้นถึง 900%  ในชั่วเวลาสั้นๆหลังจากนั้น  ทำให้ปริมาณซื้อขายเพิ่มขึ้นถึงสิบเท่าและราคาสูงเป็นเท่าตัว   ก่อนที่การซื้อขายจะหยุดชะงักลงและบริษัทปฏิเสธคำเสนอซื้อขายที่ส่งผ่านช่องทางสื่อสารทุกรูปแบบ  ทั้งสองคนนี้ได้กำไรจากการกระทำที่เรียกว่าการ  “ pump and dump “ หรือการปั่นหุ้น    ทั้งสองคนกระทำการละเมิดต่อกฎหมายของออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา  ในข้อหาติดต่อและแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ,  การทำการแทรกแซง กีดขวาง  การปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ด้วยการสร้างอีเมล์ลวงในการเสนอซื้อ-ขาย   ผู้กระทำผิดทั้งสองคนถูกสืบสวนติดตามได้จากการแกะรอยข้อความอีเมล์ที่ส่งผ่านเครือข่ายธุรกิจ และจากเส้นทางการเงินที่ใช้ไปในการจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ต  และถูกพิพากษาลงโทษในออสเตรเลีย  โดยความเห็นชอบของสหรัฐอเมริกา(ไม่ต้องส่งไปดำเนินคดีที่สหรัฐ)

2.  เด็กชาวแคนาดา  วัย 15  ปี   ทำการบางอย่างให้ได้มาซึ่งการควบคุมคอมพิวเตอร์จำนวนมาก และใช้เป็นเครื่องมือในการโจมตีแบบ denial-of-service  ซึ่งมีเป้าหมายคือ  Yahoo,  Amazon.com และเว็บไซต์ที่ให้บริการ e-commerce อื่นๆ   เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2000  การกระทำของเขาได้สร้างความเสียหายให้กับบริษัทเหล่านั้นทั้งในรูปความเสียหายทางธุรกิจ, ตลาดเงินทุน  และค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย  นับเป็นมูลค่าหลายล้านเหรียญสหรัฐ   หลังจากที่เขาได้เข้าไปคุยโม้ถึงผลงานดังกล่าวในห้องสนทนาอินเตอร์เน็ต   หน่วย FBI ของสหรัฐอเมริกาก็สามารถแกะรอยพบตัวเขาได้  และส่งเรื่องให้ตำรวจแคนาดาดำเนินคดี  ภายใต้อำนาจศาลคดีเด็กและเยาวชนของแคนาดา

3.  กรณีโด่งดังมาก  เมื่อปี ค.ศ. 1990   คือกรณีโจมตีธนาคาร  Citibank  โดยเด็กหนุ่มที่อยู่ในรัสเซียได้เข้าถึงฐานข้อมูลของธนาคารที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาโดยไม่ได้รับอนุญาต  เขาได้ทำการเปิดบัญชีธนาคารหลายบัญชีทั่วโลก  และสั่งให้คอมพิวเตอร์ของธนาคาร Citibank โอนเงินไปเข้าบัญชีที่เขาเปิดไว้   เมื่อมีการตรวจพบการกระทำผิด   ผู้มีอำนาจออกหมายจับคือศาลแห่งสหรัฐอเมริกา  แต่ในขณะนั้น สหรัฐอเมริกาและรัสเซียไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน     อย่างไรก็ตามผู้ก่อกรรมย่อมหนีวิบากกรรมไม่พ้น   เมื่อเด็กหนุ่มชาวรัสเซียคนนี้ได้เดินทางมายังประเทศอังกฤษ    เพื่อชมงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และถูกจับกุม    ซึ่งอังกฤษมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับสหรัฐอเมริกา  ภายใต้สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนของอังกฤษข้อหนึ่งระบุว่า  อังกฤษจะส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้หากข้อหาหรือความผิดที่ผู้ต้องหาถูกจับกุมนั้นเป็นความผิดเช่นเดียวกันกับกฎหมายของอังกฤษ    ผู้ต้องหาได้ต่อสู้ว่าการกระทำผิดได้เกิดขึ้นในประเทศรัสเซีย กล่าวคือ  คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ที่เขาใช้กระทำความผิดตั้งอยู่ในประเทศรัสเซีย  ไม่ใช่ในสหรัฐอเมริกา  เขาจึงควรถูกดำเนินคดีในรัสเซีย  แต่ศาลได้พิจารณาว่า การแสดงออกทางกายภาพของผู้ต้องหาในเมืองปีเตอรส์เบอร์ก มีนัยยะสำคัญน้อยกว่าความจริงที่ว่าเขาได้ปฏิบัติการบนจานแม่เหล็ก(หรืออุปกรณ์บรรจุข้อมูลและการสั่งการของคอมพิวเตอร์) ของธนาคาร ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา  นอกจากนี้ความผิดที่เขาถูกจับกุมตามหมายจับของสหรัฐอเมริกา เป็นความผิดที่เหมือนกันกับกฎหมาย Computer Misuse Act 1990 ของอังกฤษ ศาลอังกฤษจึงมีอำนาจส่งตัวผู้ต้องหาให้ศาลสหรัฐอเมริกาพิจารณาดำเนินคดี  และผู้ต้องหารายนี้ได้ถูกพิพากษาจำคุกในสหรัฐอเมริกา

-------------------------------------

ที่มา :   Eleventh United Nation Congress On Crime Prevention and Criminal Justice 

            Bangkok, 18-25 April 2005

            Workshop 6: Measures to Combat Computer-related Crime

            Background paper ( Distr.: general   on 14 March 2005 )

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 07 ส.ค. 2005 13:58น. )
 
Top! Top!